Tag: ton i sposób przekazu mają znaczenie. Możemy przekazywać te same informacje na dwa różne sposoby

Blog at WordPress.com.

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!