The Mindful Blog

Nasze współczujące podejście do szkolenia przewodników Shinrin Yoku

Nasze współczujące podejście do prowadzenia Shinrin Yoku polega na tworzeniu bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla uczestników, aby mogli nawiązać kontakt z naturą w sposób, który jest dla nich wygodny i pomocny. Oznacza to zwracanie uwagi na ich potrzeby, słuchanie ich obaw – gdy to właściwe i dostarczanie delikatnego wsparcia oraz zachęty do zanurzenia się podczas sesji Shinrin Yoku.

Ważnym aspektem współczucia w prowadzeniu Shinrin Yoku jest szanowanie unikalnego związku każdego uczestnika z naturą. Niektórzy ludzie mogą natychmiast poczuć więź z otaczającym światem, podczas gdy inni mogą być bardziej niezdecydowani lub niepewni. Tworząc atmosferę bez oceniania i akceptacji, nasi przewodnicy pomagają uczestnikom czuć się swobodnie, odkrywając własny związek z naturą we własnym tempie.

Współczujące prowadzenie Shinrin Yoku obejmuje również świadomość fizycznych i emocjonalnych ograniczeń uczestników. Niektórzy ludzie mogą mieć ograniczenia fizyczne utrudniające chodzenie lub poruszanie się po lesie, podczas gdy inni mogą mieć trudności emocjonalne utrudniające kontakt z naturą. Będąc wrażliwym na te ograniczenia i dostosowując swoje podejście do prowadzenia, można stworzyć bardziej inkluzywne i wspierające doświadczenie dla wszystkich uczestników.

Dlaczego współczujące podejście TMT?

Szanowanie unikalnego związku uczestników z naturą:

Badania wykazały, że związek ludzi z naturą jest złożony i wieloaspektowy, a różnorodność czynników, takich jak doświadczenia osobiste, tło kulturowe i indywidualne preferencje (Mayer et al., 2009) może wpłynąć na ten związek. Jako przewodnik Shinrin Yoku ważne jest, aby być świadomym tych indywidualnych różnic i dostosowywać swoje podejście do prowadzenia odpowiednio. Jedno z badań wykazało, że osoby, które czuły większą łączność z naturą, miały lepsze zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie (Capaldi et al., 2015), co podkreśla znaczenie stworzenia wspierającego i akceptującego środowiska, które pozwala uczestnikom odkrywać swój własny związek z naturą.

Zwracanie uwagi na fizyczne i emocjonalne ograniczenia uczestników:

Badania wykazały również, że Shinrin Yoku może być korzystne dla szerokiego zakresu problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, w tym stresu, lęku i depresji (Morita et al., 2017; Song et al., 2019). Niemniej jednak, nie wszyscy uczestnicy mogą być fizycznie lub emocjonalnie zdolni do uczestniczenia we wszystkich aspektach praktyki. Na przykład niektórzy uczestnicy mogą mieć problemy z poruszaniem się, co utrudnia chodzenie po nierównym terenie, podczas gdy inni mogą mieć trudności emocjonalne, które utrudniają im pełne zaangażowanie w środowisko leśne. Będąc świadomym tych ograniczeń i dostosowując swoje podejście do prowadzenia odpowiednio, można stworzyć bardziej inkluzywne i wspierające doświadczenie dla wszystkich uczestników.

Tworzenie bezpiecznej, akceptującej i wspierającej przestrzeni:

Badania wykazały, że poczucie połączenia z naturą może sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, a także zmniejszać uczucia stresu i niepokoju (Kahn et al., 2010). Jako przewodnik Shinrin Yoku ważne jest, aby stworzyć przestrzeń, która pozwala uczestnikom czuć się bezpiecznie i pewnie, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Może to obejmować tworzenie jasnych granic i wytycznych dotyczących doświadczenia, jak również bycie wrażliwym i dostosowanym do potrzeb i obaw uczestników.

Zapisz się już teraz na nasze szkolenie.

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Receive wellness inspirations in your inbox. Be the first to get updates about our trainings & retreats.

* indicates required
Anything specific you're interested in?

Share this:

error: Content is protected !!