Akredytowany Kurs na Przewodnika Shinrin Yoku w j. polskim przez International Shinrin Yoku Association (SYA) & ISO - ONLINE

  ISO Akredytowany Kurs na Przewodnika Shinrin Yoku  przez Shinrin Yoku Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kąpieli Leśnych) składa się z czterech modułów, które zapewniają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zrozumienie metody. Każdy moduł to 5 spotkań, spotkanie/tydzień, a każde spotkanie to 1 godz. i 30 min.

Najbliższe terminy szkoleń

WRZESIEŃ – 19.09.2023 (wtorek), 18:00
LISTOPAD – 7.11.2023 (środa), 20:00

Moduł 1: 森林浴 – The Art of Shinrin Yoku

Ten moduł skupia się na zrozumieniu Shinrin Yoku, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W trakcie pięciu tygodni uczestnicy dowiadują się o filozofii i korzyściach Shinrin Yoku, poznają etyczne zasady i standardy zawodowe ustalone przez Shinrin Yoku Association, zrozumieją naukowe badania stojące za tą metodą, oraz nauczą się, jak zaprojektować i przeprowadzić sesję Shinrin Yoku.

Moduł 2: 心 – The Art of You

Ten moduł skupia się na rozwoju osobistym, pomagając uczestnikom zrozumieć ich własne zmysły, wartości i empatię w kontekście Shinrin Yoku. Przez pięć tygodni uczestnicy zgłębiają swoje doświadczenia zmysłowe, wartości i rolę empatii w praktyce Shinrin Yoku, jak również doskonalą umiejętności projektowania sesji Shinrin Yoku.

Moduł 3: 森の中 – The Art of Shinrin Yoku Practice

Moduł ten koncentruje się na praktyce Shinrin Yoku, zarówno jako przewodnika, jak i uczestnika. Przez pięć tygodni uczestnicy poznają logistykę i procedury związane z przeprowadzaniem sesji Shinrin Yoku, a także zdobywają doświadczenie praktyczne poprzez przeprowadzanie sesji, otrzymywanie informacji zwrotnych i refleksję nad własną praktyką.

Moduł 4: 生き甲斐 –  The Art of Your Project

Ostatni moduł koncentruje się na aspekcie przedsiębiorczym bycia przewodnikiem Shinrin Yoku. Uczestnicy identyfikują swoją pasję, formułują misję i wizję, uczą się strategii manifestowania swoich celów w tym planowania biznesowego, marketingu i networking’u. Finalnie, tworzą kompleksowy plan na swoją karierę jako przewodnik Shinrin Yoku, w tym identyfikację swoich unikalnych punktów sprzedaży, określenie grupy docelowej i zarysowanie oferty usług.

Co zyskujesz biorąc udział Kursie na Przewodnika Kąpieli Leśnych

Szkolenie 20-tygodniowe

Szkolenie 15-tygodniowe

Szkolenie w j. angielskim w Japonii

Rozpocznij swoją podróż z elastycznymi harmonogramami nauki online (GMT-3, czas argentyński): 

 • 21 lipca (piątek), 12:00
 • 28 lipca (piątek), 14:00
 • 4 sierpnia (piątek), 8:00

(Więcej terminów dostępnych na naszej stronie internetowej!)

Dołącz do nas na 5-dniowe intensywne doświadczenie w bujnych krajobrazach Nary, w Japonii:

 • 2-6 października 2023
  9-13 października 2023

Czego możesz oczekiwać od szkolenia

Dogłębna wiedza

 Materiały do czytania obejmują szeroki zakres tematów dotyczących Shinrin Yoku – od filozoficznych i kulturowych korzeni, poprzez naukowe podstawy jego korzyści, aż po praktyczne aspekty przeprowadzania sesji Shinrin Yoku. Ta wiedza stanie się kompleksową podstawą dla Twojej praktyki.

Praktyczne narzędzia

Zadania często obejmują praktyczne ćwiczenia lub zadania, które pozwalają zastosować zdobytą wiedzę. Mogą to być zadania związane z zaprojektowaniem sesji Shinrin Yoku, czy przeprowadzeniem oceny ryzyka. Zadania te dostarczą Ci niezbędnych narzędzi do skutecznego prowadzenia sesji.

Refleksja i rozwój osobisty

Wiele zadań będzie zachęcać do refleksji nad Twoimi osobistymi doświadczeniami, wartościami i motywacjami związanymi z Shinrin Yoku. Praktyka refleksji jest kluczowa do zrozumienia Twojego unikalnego podejścia do Shinrin Yoku. Zadania te dostarczą Ci niezbędnych narzędzi do skutecznego prowadzenia sesji.

Przygotowanie do praktyki

 Kombinacja materiałów do czytania i zadań przygotuje Cię do praktycznych aspektów szkolenia. Do momentu rozpoczęcia Modułu Praktyki, będziesz miał solidne teoretyczne zrozumienie Shinrin Yoku oraz praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci prowadzić sesje praktyczne z pewnością siebie.

Ciągłe rozwój

Tygodniowe materiały do czytania i zadania służą nie tylko na czas trwania kursu. Mogą one służyć jako źródło do Twojego ciągłego uczenia się i rozwoju jako przewodnik Shinrin Yoku nawet po zakończeniu szkolenia.

Najczęściej Zadawane Pytania - Praktyka

1. Czym są indywidualne i grupowe sesje praktyczne, które muszę przeprowadzić podczas szkolenia?

W ramach szkolenia musisz przeprowadzić 10 sesji praktycznych, każda o minimalnym czasie trwania 2 godzin. Sesje te są podzielone na indywidualne i grupowe:

 • Sesje indywidualne to praktyka Shinrin Yoku, w której przewodnik pracuje z jednym uczestnikiem. Są one mocno spersonalizowane i umożliwiają przewodnikowi skupienie się wyłącznie na doświadczeniu uczestnika. Musisz przeprowadzić 5 takich sesji, które pozwolą Ci rozwijać umiejętności pracy indywidualnej, personalizacji doświadczenia Shinrin Yoku oraz zrozumienia indywidualnych reakcji.

 • Sesje grupowe to praktyka Shinrin Yoku z udziałem więcej niż jednego uczestnika. W ich trakcie będziesz musiał zarządzać dynamiką między uczestnikami, dbając o to, by każdy czuł się zauważony i usłyszany w kontekście grupy. Musisz przeprowadzić 5 takich sesji, które pozwolą Ci rozwijać umiejętności pracy z grupą oraz tworzenia doświadczeń i więzi między uczestnikami.

2. Kiedy muszę przeprowadzić te sesje praktyczne?

Podczas modułu “The Art of Shinrin Yoku Practice”, trwającego od 11 do 15 tygodnia, musisz przeprowadzić cztery praktyczne sesje Shinrin Yoku jako część zadania domowego. Pozostałe sesje możesz przeprowadzić do końca szkolenia, lub do 3 miesięcy po skończeniu spotkań.

3. Jak mogę znaleźć osoby chętne do udziału w moich sesjach praktycznych?

Możesz skorzystać z różnych strategii, takich jak:

 • Wykorzystanie własnej sieci kontaktów (rodzina, przyjaciele, znajomi)
 • Kontaktowanie się z lokalnymi grupami, klubami lub organizacjami
 • Promowanie swoich sesji na mediach społecznościowych
 • Udział w lokalnych wydarzeniach i festiwalach
 • Praca wolontariacka w organizacjach, które mogłyby skorzystać z Shinrin Yoku
 • Nawiązywanie partnerstw z lokalnymi firmami lub praktykami z pokrewnych dziedzin
 • Zachęcanie uczestników do polecania Twoich sesji w swoim otoczeniu.

Pamiętaj, że celem tych sesji jest zdobycie doświadczenia i poprawa Twoich umiejętności jako przewodnika Shinrin Yoku, więc bądź otwarty na informację zwrotną i wykorzystuj go do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. 

4. Czy potrzebuję specjalnego miejsca do przeprowadzania sesji Shinrin Yoku?

Shinrin Yoku, czyli “kąpiel w lesie”, najlepiej przeprowadzać w naturalnym, leśnym środowisku. Jednak sesje te można dostosować do różnych środowisk naturalnych. Ważne jest, aby miejsce było spokojne, bezpieczne i umożliwiało uczestnikom poczucie bliskości z naturą.

Wymagania do ukończenia szkolenia na Przewodnika Shinrin Yoku

Tygodniowe zadania i czytanie i aktywne uczestniczenie

Każdego tygodnia musisz wykonać zadania związane z tematami tygodnia. Często wiąże się to z czytaniem materiałów dostarczanych w ramach kursu, refleksją nad treścią i stosowaniem jej w praktycznych ćwiczeniach lub odpowiedziach pisemnych. Te zadania są niezbędne do wzmocnienia tego, czego nauczyłeś się, i pogłębienia zrozumienia materiału.

Sesje praktyczne

Musisz przeprowadzić łącznie 10 sesji praktycznych Shinrin Yoku, każda trwająca co najmniej 2 godziny. Cztery z nich zostaną przeprowadzone podczas modułu “Art of Shinrin Yoku Practice”, a pozostałe 6 zostanie ukończonych poza modułem. Sesje te mogą być indywidualne lub grupowe, i dostarczą Ci nieocenionego doświadczenia praktycznego.

Formularze samooceny SYA

Po każdej sesji praktycznej musisz wypełnić formularz samooceny na podstawie wskaźników Shinrin Yoku Association. Wymaga to refleksji nad przeprowadzonymi sesjami, oceny swoich mocnych stron i obszarów do poprawy, oraz zastanowienia się, jak możesz ulepszyć przyszłe sesje. Te oceny są kluczowe dla Twojego osobistego i zawodowego rozwoju jako przewodnika Kąpieli Leśnych (Shinrin Yoku).

Deklaracja SYA

Jako ostatni krok, zostaniesz poproszony o podpisanie deklaracji Shinrin Yoku Association (SYA). Ta deklaracja to formalne zobowiązanie do przestrzegania standardów, etyki i wartości SYA. Podpisując ją, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać Kodeksu Postępowania i Wytycznych Stowarzyszenia, oraz że będziesz dążył do ich stosowania w swojej praktyce jako przewodnik Kąpieli Leśnych (Shinrin Yoku).

Po spełnieniu wszystkich wymogów, otrzymujesz prestiżowy tytuł Przewodnika Shinrin Yoku. Ten tytuł umożliwi Ci również na przeprowadzanie sesji budowania więzi z naturą. Ponadto, otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje i umiejętności, wystawiony w dwóch językach: japońskim i polskim, co podkreśla uniwersalność i międzynarodowy charakter Twojego wykształcenia.

Tytuł “Przewodnika Kąpieli Leśnych” czy “Shinrin Yoku Guide” nie tylko uprawnia do prowadzenia kąpieli leśnych, ale również do organizowania sesji budowania więzi z naturą w różnych kontekstach. Obejmuje to zarówno indywidualne wycieczki po lesie, jak i grupowe zajęcia związane z głębokim kontaktem z przyrodą.

Kąpiele leśne i budowanie więzi z naturą są ściśle ze sobą powiązane. Oba te podejścia mają na celu poprawę dobrostanu psychicznego i fizycznego przez zanurzenie się w naturalnym otoczeniu. Kąpiele leśne koncentrują się na zmysłowym doświadczeniu natury: dotyku, zapachu, dźwięku i widoku. Budowanie więzi z naturą idzie krok dalej i może obejmować różne działania, takie jak tworzenie sztuki z naturalnych materiałów, medytacja w otoczeniu przyrody czy nawet ćwiczenia fizyczne na łonie natury.

W zależności od twoich preferencji i lokalizacji, możesz dostosować swoje podejście do prowadzenia tych sesji. Możesz zorganizować kąpiele leśne w lokalnym lesie, parku lub nawet w ogrodzie. Możesz również zorganizować wydarzenia w różnych kontekstach, takich jak korporacyjne wyjazdy integracyjne, zajęcia dla dzieci, czy terapie dla osób starszych.

Oczywiście, warto podkreślić, że definicja Shinrin Yoku, czyli “kąpieli leśnych”, ewoluuje z czasem. To oznacza, że w miarę jak rośnie zrozumienie i badania w tym obszarze, metody i praktyki również się rozwijają. Nowe ścieżki do budowania więzi z naturą są stale odkrywane i integrowane do praktyk prowadzenia sesji.

Na szkoleniach do zdobycia tytułu “Przewodnika Kąpieli Leśnych” czy “Shinrin Yoku Guide”, te nowoczesne i rozwijające się aspekty są często poruszane. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się nie tylko o tradycyjnych metodach kąpieli leśnych, ale również o innowacyjnych sposobach budowania więzi z naturą. To może obejmować różne techniki, takie jak mindfulness, praktyki artystyczne w przyrodzie czy nawet integrację z technologią, jeżeli to wspomaga cel Twojej sesji.

Szkolenie oferuje więc kompleksowe podejście, które jest elastyczne i dostosowane do dynamicznie zmieniającego się pola wiedzy i praktyki w tym obszarze. Dzięki temu przewodnicy są przygotowani do pracy z różnymi grupami ludzi w różnych kontekstach.

Poznaj Milenę

Milena A. Guziak

Założycielka Shinrin Yoku Association & Założycielka i Główna Instruktorka The Mindful Tourist (森の心・人の心 Journey Through Life With the Wisdom of the Forest)

magister chemii (Nottingham Trent University, UK), doktor nauk technicznych w zakresie fizyki stosowanej (Tohoku University, Japan), magister psychologii (Derby University)

Milena spędziła 18 lat poza granicami Polski, w tym 10 lat w w Japonii. Po raz pierwsza zetknęła się z kulturą japońską, gdy wyjechała na jednoroczny staż do Japonia podczas studiów w Anglii. Ten rok odmienił jej życie. Po ukończeniu studiów z tytułem magistra chemii, ponownie wyjechała do kraju dzikiej wiśni na studia doktoranckie w dziedzinie inżynierii w zakresie fizyki stosownej. Przez ten czas uczyła na wyższych uczelniach stosując ‘edukucję refleksyjną’ i ‘podejście zorientowane na ucznia’, jak również poznawała leśne i kulturowe zakątki Japonii. To właśnie w lesie odnalazła swoją drogę i naturę. To tam odnalazła swoją kreatywną duszę i dobro w sobie, które jej towarzyszą do dzisiaj. W zeszłym roku otrzymała tytuł magistra psychologii.

Jej wiara w dobro ludzi i więź z przyrodą, jej zaplecze naukowe, wiedza o metodach nauczania i znajomość języka japońskiego pozwoliły na stworzenie informatywnych szkoleń na przewodników leśnych. Milena przeszkoliła prawie 120 osób na przewodników kąpieli leśnych, a kursy na przewodnika i instruktorskie są jej dziełem autorskim.

Jest ona również autorką Shinrin Yoku Haiku & Poems. 

Dowiedz się więcej o Milenie tutaj.

Szkolenia na Przewodnika Shinrin Yoku ( Kąpieli Leśnych) otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakościową wg. ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych przez Europejski Centrum Jakości i Promocji. Szkolenie jest akredytowane przez Shinrin Yoku Association.

耳を訪ねて
 吹く秋風ともに
息を止め 目を閉め
ここにいる

mimi wo tasunete 
fuku aki kaze tomoni
iki wo tome 
me wo shime
koko ni iru 
watashi

visits my ears
the blowing autumn wind
with it
the one who
holds the breath
falls asleep
here
i am

odwiedza moje uszy
dmuchający wiatr jesieni
zatrzymuję oddech
zamykam oczy
tutaj jestem
ja

– milena a. guziak

Szkolenie na Przewodnika Kąpieli Leśnych

Wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą.
Lub skontaktuj się z nami na themindfultourist.net@gmail.com

Wpłaty prosimy kierować na konto The Mindful Tourist z dopiskiem: : Szkolenie na Przewodnika SY (data rozpoczęcia szkolenia) + numer NIP, jeśli ma być wystawiona faktura. 

Prosimy o nie wpisywanie w tytule przelewu daty czy innych informacji dotyczących adresu zamieszkania, rodzaju warsztatu itp. Te wszystkie informacje prosimy przysłać na e-mail.

The Mindful Tourist
Bank ING
Numer Konta: 94 1050 1517 1000 0097 5469 1898

Testimonial #1

Cudownie spędzony czas Kurs na przewodnika Shinrin Yoku był naturalną odpowiedzią na to, co wiedziałam już od dawna i pięknym uzupełnieniem mojej własnej praktyki. Był można powiedzieć przyjacielem, który klepiąc po plecach, mówi: "Widzisz? Twoje codzienne wizyty w lesie były ważne. To, co Tobie pomogło, może pomóc wielu innym. I są na to nawet dowody naukowe!". Otrzymałam wiele cennych wskazówek, które na pewno wykorzystam w tworzeniu doświadczeń dla moich klientów. Z pewnością jest to dopiero początek przygody. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie wśród tak zacnego grona. Spotkania z Iwonką i Kasią był inspirującym czasem pełnym zrozumienia, wzajemnego motywowania i dzielenia się doświadczeniem. Będzie mi tego ogromnie brakowało! To cudowne, że każda z nas jest inna i każda w odmienny sposób będzie wypełniać swoją misję. A wszystko to w imię jednego celu. Dziękuję za ten czas i wszystkim życzę powodzenia w dalszej drodze! <3

Testimonial #2

Poczuć całym sobą Pragnę podziękować swojej Opiekunce i Mentorce Iwonce za cudowny warsztat i wsparcie. Dzięki Tobie odkryłam swój las na nowo i nauczyłam się odczuwać każdy jego element świadomie. Jak małe beztroskie dziecko, które poznaje całym sobie swoje otoczenie. Dziękuje również mojej współtowarzyszce kursu Kasi za cenne rady i wskazówki. Dziś kiedy mam problem, dusi mnie miejski zgiełk, lub mam potrzebę naładować akumulatory, idę do lasu. Każdy spacer jest wyjątkowym i świadomym zanurzeniem i wyjątkowym przeżyciem. Cieszy mnie to, że coraz więcej osób, które wybierają się ze mną na swoje zanurzenie leśne, doświadcza tego samego stanu co ja i za każdym razem powtarza, że pierwszy raz widzi swój spacer w lesie w innej świadomej odsłonie. W przyszłości zamierzam połączyć doświadczenie zawodowe z pasją i stworzyć wyjątkowe miejsce na ziemi, gdzie w otoczeniu przyrody, każdy będzie mógł zjednoczyć się z naturą, czerpiąc nie tylko korzyści zdrowotne, ale mając przy tym zabawę, relaks i ukojenie myśli, a wszystko po to by żyło nam się lepiej.

Testimonial #3

Dawno temu usłyszałam swój nieśmiały szept w leśnej ciszy. Niepewny siebie głos podpowiadający kim jestem, jaka jest moja droga. Ale to kurs sprawił, że las nabrał nowych wymiarów, głos stał się wyraźny i zniknęła nieśmiałość. Kurs był pełen działania a moje obawy o jego formę online, prysnęły już po pierwszych zajęciach. Mnóstwo praktycznych informacji i zadań skłaniających do pracy, myślenia i tworzenia. Czekałam na każde zajęcia z wielką radością i ciekawością. Iwona była w nim wspaniałą przewodniczką - dziękuję za każde spotkanie, ciepło i motywację. Kończę wyposażona w narzędzia, siłę i pewność siebie do tego, by iść w życiu swoją drogą. Tą wyszeptaną z wnętrza, w ciszy i harmonii otaczającej natury.

Testimonial #4

Kurs, który otwiera drzwi do przyrody i pokoju Usiadłam na przewróconym pniu. Zamknęłam oczy i poczułam, ze jestem w najlepszym miejscu. Najlepszym dla mnie. Otulona stuletnimi drzewami, ze świadomością kruchości wobec natury. Pomyślałam o ludziach, którzy mijali to miejsce 100, 50, 10 lat temu. Myślałam też o tych, którzy mijali je dziś. Kim byli, jaką historię nieśli, dokąd zmierzali, czy zauważyli, czy podziwiali… Oto mały wycinek mojego osobistego doświadczenia, które przeżyłam dzięki treningowi Shinrin Yoku. Wspaniale jest przeżywać naturę i mieć świadomość bycia jej częścią. Rozpoczynając Kurs Przewodnika Kąpieli Leśnych stałam u progu lekko otwartych drzwi do znanego mi przecież ale bardzo zamglonego świata przyrody. Poprzez aktywności zaproponowane w metodzie Shinrin Yoku człowiek poznaje samego siebie, uwrażliwia na otoczenie, rozwija różne umiejętności, doskonali się sensorycznie, usamodzielnia w wielu obszarach, uczy relacji, współpracy, spojrzenia w głąb. Dlatego też pragnę dzielić się tą radością z bycia częścią przyrody w drodze do pokoju z moimi uczniami, podopiecznymi, studentami, przyszłymi rodzicami, nauczycielami. Dziękuję za ten czas.

 • All Post
 • Blog po polsku
Load More

End of Content.

Subscribe to our Shinrin Yoku Newsletter. Get inspired through the wisdom of the forest.

* indicates required

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!