The Mindful Tourist - New Logo

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Jak prowadzić bardziej znaczące życie poprzez swój biznes

Większym celem biznesu czy jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej nie jest zdobycie materialnego bogactwa czy sukcesu, “ale służenie jako ‘teatr’ samopoznania, samorealizacji i samotranscendencji”. Biznes ma miejsce wtedy, gdy dwie strony mogą wymieniać się towarami i usługami, na czym obie strony zyskują. Aby odnieść sukces, chcesz stale zwiększać swoją zdolność służenia innym, jednocześnie “opowiadając się za swoimi wartościami i współdziałając z innymi w sposób autentyczny, konstruktywny i nieskazitelny”.

Stawanie się firmą bardziej świadomą społecznie nie tylko sprawia, że świat staje się lepszym miejscem, ale także może pomóc w rozwoju Twojej firmy. Oczywiście, mówienie, że chcesz, aby Twoja firma oddała się społeczności to jedno. Czy faktycznie stanie się ona bardziej odpowiedzialna społecznie – to już inna sprawa.

The Mindful Tourist ma na celu zachęcenie i prowadzenie uczestników, którzy chcą rozpocząć przedsięwzięcie biznesowe, w taki sposób, aby robili to w sposób etyczny i odpowiedzialny i z pasją

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

Autentyczność. Pozostań wierny temu, kim jesteś, co robisz i komu służysz. Bądź uczciwy i przejrzysty we wszystkich swoich działaniach biznesowych wobec wszystkich interesariuszy.

Minimalizowanie szkód. Zastanów się, co możesz zrobić jako firma, aby zminimalizować negatywne skutki swojej działalności, np. zmniejszyć wpływ na środowisko, odpowiednio płacić pracownikom i traktować ich sprawiedliwie, a także wytwarzać bezpieczne produkty wysokiej jakości.

Myślenie lokalne. Na przykład, Twój menedżer ds. mediów społecznościowych może poświęcić swój czas, pomagając lokalnej organizacji non-profit w uruchomieniu kampanii marketingowej w mediach społecznościowych.

Skupianie się na działaniach, które promują pasję i pracę zespołową wśród Twojego zespołu.

Inwestuj w rozwój osobisty i duchowy swoich pracowników.

Bycie transparentnym w kwestii wszelkich niepowodzeń, jakich doświadczyła Twoja firma, stając się bardziej świadomą społecznie i dzieląc się postępami, jakich dokonałeś.

“Jeśli nie czujesz się częścią problemu, nie możesz być częścią rozwiązania.” – Fred Kofman

Świadomość jest zdolnością do doświadczania rzeczywistości, do bycia świadomym naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Pozwala nam dostosować się do otoczenia i działać na rzecz naszego życia. Wszystkie żywe istoty posiadają świadomość, ale istoty ludzkie mają wyjątkowy jej rodzaj. W przeciwieństwie do roślin i innych zwierząt, możemy myśleć i działać poza instynktownymi popędami i uwarunkowaniami. Możemy być autonomiczni (z greckiego “samorządni”). Podczas gdy ta autonomia jest możliwością, nie jest czymś danym. Musimy ją rozwijać poprzez świadome wybory.

Być świadomym to znaczy być ‘przebudzonym’/ uważnym. Żyć świadomie oznacza bycie otwartym na postrzeganie świata wokół nas, rozumienie naszych okoliczności i decydowanie jak na nie reagować w taki sposób, który szanuje nasze potrzeby, wartości i cele. Bycie nieświadomym to bycie ‘uśpionym’. Życie w nieświadomości oznacza bycie kierowanym przez instynkty i nawykowe wzorce.

Zachowanie świadomości wymaga uwagi i zaangażowania, oznacza byciem aktywnym umysłowo i ciągłe odświeżanie swojego spojrzenia na świat w odniesieniu do swoich celów, zadań, zainteresowań, działań i wartości. Oznacza to, że jesteś gotowy do konfrontacji z rzeczywistością – przyjemną i nieprzyjemną – w celu poprawy.

Biznes jest platformą, na której możesz się rozwijać, aby być spełnionym. Spełnienie pochodzi z sensu i celu, a nie z ‘przyjemności’. Twój sukces wykracza poza sukces materialny i przyczynia się do poprawy życia innych. Jeśli zarządzasz ludźmi, Twoją rolą jest stworzenie środowiska, w którym ‘Twoi ludzie’ będą mogli się rozwijać. Pomoże to w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez przyciągnięcie i ‘zatrzymanie’ odpowiednich talentów. Poza spełnieniem wymagań dotyczących wynagrodzenia, ludzie chcą czuć się akceptowani, szanowani, wspierani, i doceniani.

**************
Dołącz do NAS

Szkolenie w j. polskim online.

Szkolenie na Przewodnika Shirin Yoku w j. angielskim w Japonii

Zanurz się w spokojnym świecie Shinrin Yoku dzięki naszemu 10-tygodniowemu programowi szkoleniowemu, starannie zaplanowanemu, by połączyć moduły online z autentycznym doświadczeniem na miejscu w Japonii 🌳🇯🇵.

Rozpocznij swoją podróż z elastycznymi harmonogramami nauki online (czas GMT-3, Argentyna) 🖥️🌐: 🌿 21 lipca (piątek), 12:00 🌿 28 lipca (piątek), 14:00 🌿 4 sierpnia (piątek), 8:00 (Więcej terminów dostępnych na naszej stronie internetowej!)

Dołącz do nas na 5-dniowe intensywne doświadczenie w bujnych krajobrazach Nara w Japonii 🏞️🎑: 🍁 2-6 października 2023 🍁 9-13 października 2023

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • Forest-Human Stories
 • News
 • Research Articles
 • Research Digest
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Subscribe to our Shinrin Yoku Newsletter. Get inspired through the wisdom of the forest.

* indicates required

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Share this:

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!