Świadomy Blog

Zostań CEO swojego życia

Znaczenie skrótu CEO może wydawać się przerażające dla wielu z nas w kontekście budowania biznesu.

Podając tylko jedną część definicji CEO, czyli Chief Executive Officer (Dyrektor Generalny), to najwyższy rangą menedżer w firmie lub organizacji. CEO jest odpowiedzialny za ogólną strategię, kierunek i sukces organizacji. Podejmuje kluczowe decyzje, rozdziela zasoby oraz dostarcza przywództwo i wskazówki dla pracowników. CEO jest publiczną twarzą firmy i odpowiada za reprezentowanie jej przed interesariuszami, w tym inwestorami, klientami i mediami.

To brzmi przerażająco, rzeczywiście. Jednak czy kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, żeby przyjąć nieco inny sposób myślenia, zachęcając nas do zostania CEO własnego życia?

Chciałabym tutaj odnieść się do książki “The Great CEO Within”, z której można uzyskać wiele informacji na tematy takie jak wyznaczanie celów, zarządzanie czasem, przywództwo i zarządzanie finansami, między innymi, które można ekstrapolować na nasze własne życie.

Mogę się utożsamiać z ideą bycia CEO i liderem mojego własnego życia. Opuścić pracę na uczelni, aby robić to, co robię teraz, wymagało ode mnie dużo odwagi. Wiele strachu i niepewności przed nami. Czasami czuję się samotna i zniechęcona do wielu zadań, które muszę wykonywać regularnie, aby utrzymać firmę (konieczne zadania, ale nie tak przyjemne), zwłaszcza gdy wiem, że wciąż jest wiele rzeczy do osiągnięcia, ale na szczęście jest też część mojej pracy, którą bardzo lubię robić (konieczne zadania i przyjemne, bez tych dwóch myślę, że żaden projekt nie może przetrwać).

Oto kilka praktycznych wskazówek z książki:

1. Rozwijaj samowiedzę: Aby stać się skutecznym liderem, musisz zrozumieć swoje myśli, emocje i zachowania. Autorzy polecają poświęcić czas na refleksję nad swoimi doświadczeniami i zrozumienie własnych mocnych i słabych stron.

2. Wyznaczaj jasne cele: Ustal konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i czasowe (SMART) cele, aby utrzymać motywację i skupienie.

3. Praktykuj uważność: Autorzy polecają włączenie praktyk uważności do codziennej rutyny, aby pomóc Ci pozostać skoncentrowanym i skupionym oraz poprawić swoją inteligencję emocjonalną.

4. Ucz się na porażkach: Nie bój się popełniać błędów i uczyć się na nich. Porażka to cenna okazja do nauki i rozwoju jako lidera.

5. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi: Otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają i zachęcają. To pomoże Ci utrzymać motywację i skupienie na swoich celach.

6. Dbaj o siebie: Dbaj o siebie fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Zdrowy i zrównoważony styl życia jest niezbędny dla skutecznego przywództwa.

Te praktyczne wskazówki nie zawsze są łatwe do osiągnięcia i wymagają czasu, ale zaczynając od któregokolwiek z powyższych, można wpłynąć na pozostałe. Zachęcam Cię, tak jak kiedyś zachęcałem siebie i wciąż to robię, do rozpoczęcia choćby od jednego z powyższych i zobaczenia, dokąd Cię to zaprowadzi.

Na naszym szkoleniu na przewodników Shinrin Yoku zachęcamy do bycia sobą.

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • Forest-Human Stories
 • News
 • Research Articles
 • Research Digest
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Share this:

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!