Świadomy Blog

Dlaczego kąpiele leśne/Shinrin-yoku są konieczne?

Stres jest kluczowym słowem, aby zrozumieć, dlaczego Shinrin-yoku jest konieczny w Japonii i nie tylko. 

W 1984 roku powstało słowo “technostres”, które opisuje niezdrowe zachowania wokół nowych technologii. Technostres może wynikać z wszelkiego rodzaju codziennej aktywności, takiej jak ciągłe sprawdzanie telefonu, kompulsywne udostępnianie aktualizacji i poczucie, że musisz być ciągle połączony. Objawy obejmują niepokój, bóle głowy, depresję, zmęczenie umysłowe, przemęczenie oczu i karku, bezsenność, frustrację, drażliwość i utratę panowania nad sobą. 

Od roku 2000 oficjalnie staliśmy się gatunkiem miejskim. Według Dywizji Ludności Narodów Zjednoczonych populacja miejska na całym świecie wzrosła z zaledwie 746 milionów w 1950 roku do 3,9 miliarda w 2014 roku. Do 2050 roku 75% prognozowanej populacji 9 miliardów ludzi będzie żyło w miastach. W Japonii wzrasta występowanie chorób niezakaźnych, takich jak choroby serca, cukrzyca, choroby naczyń mózgowych i nadciśnienie), a ponad połowa zgonów przypisuje się chorobom niezakaźnym. 

Według Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii, odsetek pracowników z lękiem i stresem wynosił ponad 50% w 1982 roku, 62,8% w 1997 roku, 58% w 2007 roku i 60,9% w 2012 roku, co sugeruje poważny problem zdrowia psychicznego. Stres może wywoływać niemal wszystkie choroby niezakaźne, takie jak nowotwory, nadciśnienie, depresja, choroby układu krążenia, udary mózgu, wrzody żołądka, otyłość, alkoholizm, zaburzenia paniki, zaburzenia odżywiania. 

Dlatego zarządzanie zdrowiem pracowników, zwłaszcza w odniesieniu do chorób związanych ze stresem, stało się poważnym problemem społecznym, a konieczne są skuteczne metody zapobiegania chorobom. 

W Japonii istnieje również zjawisko znane jako karoshi, czyli śmierć spowodowana nadmierną pracą. W 2016 roku Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii opublikowało białą księgę, której rząd udzielił poparcia, dotyczącą rozmiaru pracy w nadgodzinach w Japonii. Prawie 23% firm stwierdziło, że ich pracownicy pracują ponad osiemdziesiąt godzin w miesiącu w nadgodzinach. Spośród tych firm 11,9% powiedziało, że niektórzy pracownicy pracują ponad sto godzin w nadgodzinach w miesiącu. 

Środowisko leśne od dawna cieszyło się popularnością ze względu na swoją cichą atmosferę, piękne krajobrazy, spokojny klimat, czyste powietrze i specjalny zapach. Empirycznie środowiska leśne mogą zmniejszać stres i mieć relaksujący efekt; dlatego chodzenie w lasach może mieć korzystny wpływ na zdrowie człowieka. 

Na podstawie powyższych ustaleń w Japonii w 1982 roku rozpoczęto wprowadzanie programu narodowego dla kąpieli leśnych lub Shinrin-yoku przez Agencję Leśną Japonii w celu zarządzania stresem pracowników. 

W 2005 zostały przeprowadzone pierwsze badanie Shinrin-yoku w prefekturze Nagano w Japonii, a terminy Shinrin-yoku.  Shinrin-yoku to również krótkie, spokojne wizyty w lesie, które są podobne w skutkach do naturalnej aromaterapii, mające na celu relaks i wdychanie lotnych substancji zwanych fitoncydami (olejami eterycznymi z drewna) pochodzących z roślin (drzew), takich jak alfa-pinene i limonene. 

Ponieważ lasy zajmują 67% powierzchni kraju w Japonii, Shinrin-yoku jest łatwo dostępne i stało się to uznaną formą relaksu i/lub zarządzania stresem w Japonii. 

Shinrin-yoku jako metoda zapobiegania chorobom i promocji zdrowia staje się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Według badania opinii publicznej przeprowadzonego w Japonii w 2003 roku, 25,6% respondentów uczestniczyło w sesjach Shinrin-yoku, co wskazuje na popularność tej metody w Japonii. 

Na podstawie tego artykułu.

Na naszym szkoleniu na przewodników Shinrin Yoku zachęcamy do bycia sobą.

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Receive wellness inspirations in your inbox. Be the first to get updates about our trainings & retreats.

* indicates required
Anything specific you're interested in?

Share this:

error: Content is protected !!