Świadomy Blog

Odnajdź swoje dlaczego

Odnosząc się do jednego z poprzednich artykułu, chciałabym, abyś zastanowił się nad swoim DLACZEGO. Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego chcesz robić to, co chcesz robić?

“Zacznij od dlaczego” autorstwa Simona Sineka to popularna książka, która zachęca czytelników do odkrywania swojego “dlaczego” – celu lub przekonania, które inspirują ich działalność – i używania go jako przewodnika dla wszystkich decyzji biznesowych. Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby znaleźć swoje “dlaczego”:

 • Zastanów się nad swoimi wartościami: Zacznij od zastanowienia się nad swoimi wartościami i przekonaniami. Pomyśl, co cię motywuje i co cię pasjonuje. Rozważ, na czym ci zależy i w co wierzysz.
 • Zidentyfikuj swoje mocne strony: Rozważ swoje mocne strony i to, w czym się wyróżniasz. Pomyśl, jak możesz wykorzystać te mocne strony, aby wpłynąć pozytywnie na świat.
 • Zbadaj swoje doświadczenia: Przeanalizuj swoje doświadczenia i pomyśl, czego się nauczyłeś i jak się rozwinąłeś. Rozważ, jak te doświadczenia ukształtowały twoje wartości i przekonania.
 • Rozważ swój wpływ: Pomyśl, jaki wpływ chcesz mieć na świat. Jaką zmianę chcesz wywołać? Jakie problemy chcesz rozwiązać?
 • Sformułuj swoje “dlaczego”: Po zastanowieniu się nad swoimi wartościami, mocnymi stronami, doświadczeniami i wpływem, sformułuj swoje “dlaczego”. Powinno to być proste, jasne zdanie, które wyraża twój cel lub przekonanie. Na przykład, jeśli pasjonuje cię inspirowanie ludzi do zdrowszego życia, twoje “dlaczego” może brzmieć: “inspirować i umocnić ludzi do osiągnięcia optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia”.
 • Używaj swojego “dlaczego” jako przewodnika: Po zidentyfikowaniu swojego “dlaczego” używaj go jako przewodnika dla wszystkich decyzji biznesowych. Rozważ, jak twoje działania są zgodne z twoim celem i jak mogą pomóc ci osiągnąć swoje cele.
Oto kilka pytań, które możesz zadać sobie, aby pomóc znaleźć swoje “dlaczego”:
 • Jakie są moje podstawowe wartości i przekonania? Co mnie motywuje i inspiruje?
 • Jakie są moje unikalne talenty, mocne strony i umiejętności? Jak mogę je wykorzystać, aby wpłynąć pozytywnie na świat?
 • Jakie doświadczenia ukształtowały moje wartości i przekonania? Jak te doświadczenia wpłynęły na moje spojrzenie na świat?
 • Jakie problemy lub wyzwania chciałbym rozwiązać na świecie? Jaki wpływ chcę wywrzeć?
 • Komu chcę służyć? Kto są ludzie lub społeczności, które najbardziej skorzystają z mojej pracy?
 • Jakie dziedzictwo chcę pozostawić? Za co chcę być pamiętany?
 • Jakie jest moje rozumienie sukcesu? Jak ta definicja wpisuje się w moje wartości i cel?
 • Jak chcę się czuć w związku z moją pracą? Jakie emocje chcę doświadczyć, realizując swoje “dlaczego”?
 • Jakie są największe przeszkody, które muszę pokonać, aby osiągnąć swój cel? Jak mogę sobie z nimi poradzić?
 • Czego żałowałbym, gdybym tego nie zrobił w swoim życiu? Co sprawiłoby, że moje życie byłoby naprawdę wartościowe?
Poprzez zastanowienie się nad tymi pytaniami i zbadanie swoich osobistych wartości, mocnych stron, doświadczeń i wpływu, możesz zacząć identyfikować swoje “dlaczego” – cel lub przekonanie, które inspiruje twoją działalność – i używać go jako przewodnika dla wszystkich decyzji biznesowych.

Oto kilka przykładów stwierdzeń “dlaczego”, które mogą wyniknąć z procesu odkrywania swojego celu lub przekonań:
 • Wzmocnić jednostki, aby osiągnęły swój pełen potencjał poprzez edukację i mentorstwo.
 • Inspirować do zrównoważonego życia i ograniczyć wpływ codziennych działań na środowisko.
 • Promować sprawiedliwość społeczną i równość dla wszystkich członków społeczeństwa.
 • Tworzyć innowacyjne rozwiązania skomplikowanych problemów i poprawiać życie ludzi.
 • Dostarczać dostępną opiekę zdrowotną i poprawiać jakość życia wszystkich osób.
 • Celebrować różnorodność i promować zrozumienie i docenianie kultury.
 • Wspierać lokalne społeczności i promować wzrost gospodarczy poprzez odpowiedzialne praktyki biznesowe.
 • Tworzyć kulturę życzliwości i współczucia, czyniąc świat lepszym miejscem dla wszystkich.
 • Promować kreatywność i samowyraz oraz pomagać ludziom w realizacji swoich artystycznych marzeń.
 • Budować silne, pozytywne relacje z klientami i świadczyć wyjątkowe usługi, które poprawiają ich życie.
To tylko kilka przykładów stwierdzeń “dlaczego”, które mogą wyniknąć z procesu odkrywania swojego celu lub przekonań. Twoje własne “dlaczego” powinno odzwierciedlać twoje osobiste wartości, mocne strony, doświadczenia i wpływ oraz służyć jako przewodnik dla wszystkich decyzji biznesowych.

Należy pamiętać, że proces znajdowania swojego “dlaczego” może być trudny i możesz napotkać wiele przeszkód na swojej drodze. Oto niektóre powszechne przeszkody, z którymi możesz się zmierzyć:
 • Strach: Strach może być główną przeszkodą w odkrywaniu swojego “dlaczego”. Strach przed porażką, strach przed oceną i strach przed niepewnością mogą powstrzymywać cię przed dążeniem do swojego celu lub przekonań.
 • Brak jasności: Może być trudno wyrazić swój cel lub przekonanie, jeśli nie masz jasnego zrozumienia swoich osobistych wartości, mocnych stron, doświadczeń i wpływu. Być może będziesz musiał poświęcić trochę czasu na zastanowienie się nad tymi obszarami, aby uzyskać jasność.
 • Wątpliwości co do siebie: Wątpliwości co do siebie mogą przeszkodzić ci w pełnym zaakceptowaniu swojego celu lub przekonań.

Na naszym szkoleniu na przewodników Shinrin Yoku zachęcamy do bycia sobą.

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Receive wellness inspirations in your inbox. Be the first to get updates about our trainings & retreats.

* indicates required
Anything specific you're interested in?

Share this:

error: Content is protected !!