The Mindful Tourist - New Logo

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Budowanie Więzi z Naturą

Nature Connectedness w języku polskim można tłumaczyć jako “połączenie z naturą” lub budowanie więzi z naturą. Odnosi się to do poczucia jedności, związku i bliskości z przyrodą.

Badania naukowe wykazują, że  budowanie tej więzi ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Ludzie, którzy czują się bardziej związani z przyrodą, są zwykle bardziej szczęśliwi, mniej zestresowani i mniej podatni na depresję. Badania sugerują również, że spędzanie czasu na łonie natury może pomóc w redukcji bólu, poprawie koncentracji i zwiększeniu kreatywności.

Pojawiają się również badania, które sugerują, że brak połączenia z nią może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia, takich jak większe ryzyko chorób serca, otyłości i cukrzycy.

Warto zaznaczyć, że koncept ten nie oznacza konieczności przebywania wśród dzikiej przyrody. Nawet mały park w mieście lub ogród na balkonie mogą pomóc w zacieśnianiu więzi z przyrodą i poprawie zdrowia.

Istnieje wiele sposobów na budowanie więzi z naturą. 

Oto kilka przykładów:

Spędzanie czasu na łonie natury: wyjście na spacer, wycieczka piesza, kemping, wspinaczka, jazda na rowerze, pływanie, obserwowanie ptaków lub obserwacja gwiazd to tylko niektóre z możliwości spędzania czasu na łonie natury.

Ogrodnictwo: posadzenie roślin w ogrodzie lub na balkonie, dbanie o nie, sadzenie warzyw i owoców to doskonały sposób na zacieśnianie więzi z naturą.

Kontemplacja: czas spędzony na obserwowaniu przyrody, takiej jak patrzenie na piękno krajobrazu, słuchanie szumu drzew lub spływ rzeką, może pomóc w zwiększeniu poczucia jedności z naturą.

Opieka zwierząt: opieka nad zwierzętami domowymi lub wolontariat w schronisku dla zwierząt może pomóc w poczuciu związku z naturą.

Edukacja: nauka o przyrodzie, takie jak czytanie książek o dzikiej przyrodzie, oglądanie filmów przyrodniczych lub uczestnictwo w szkoleniach, może pomóc w zwiększeniu zrozumienia i szacunku dla natury.

Rzemiosło związane z naturą: tworzenie rzeczy związanych z naturą, takich jak rzeźbienie w drewnie, haftowanie kwiatów lub robienie biżuterii z naturalnych materiałów, może pomóc w zacieśnianiu więzi z naturą.

Te sposoby na budowanie więzi z naturą nie są wzajemnie wykluczające się, można je łączyć w różnych proporcjach w zależności od zainteresowań i preferencji danej osoby.

Ale, badania naukowe wyróżniają 5 ścieżek budowania więzi z naturą. 

Oto one:

“5 Pathways to Nature Connectedness” (pięć ścieżek budowania więzi z naturą) to teoria zaproponowana przez brytyjskich badaczy, której celem jest zrozumienie sposobów wchodzenia w relacje z nią.

Kontakt – Badać, przyglądać się i nawiązywać kontakt ze światem naturalnym. Zaangażuj się w naturę poprzez zmysły dla przyjemności, np. słuchając śpiewu ptaków, pachnąc dzikimi kwiatami, obserwując zachód słońca.

 1. Piękno – Poświęć czas na docenienie piękna Matki Ziemi. Zaangażuj się w jej estetyczne cechy, np. doceniając naturalne krajobrazy lub poprzez sztukę.

 2. Znaczenie – Rozważ, co natura oznacza dla Ciebie. 

 3. Emocje – Znajdź szczęście i zdumienie. Znajdź emocjonalną więź z naturą i miłość do niej, np. rozmawiając i zastanawiając się nad swoimi uczuciami wobec niej.

 4. Współczucie – Zastanów się, co możesz zrobić dla niej. Otwarcie na naturę, prowadzące do moralnej i etycznej troski, np. podejmowanie etycznych wyborów produktów, troska o dobrostan zwierząt.

Tutaj jeszcze inny:

 1. Ścieżka emocjonalna – to sposób, w jaki ludzie reagują emocjonalnie na naturę. Wymaga to uważnego słuchania, obserwowania i doświadczania przyrody oraz zdolności do rozpoznawania emocji związanych z tymi doświadczeniami.
 2. Ścieżka fizyczna – to sposób, w jaki ludzie wykorzystują swoje zmysły i ruch, aby odkrywać przyrodę. To może obejmować aktywności, takie jak spacerowanie, wspinaczka, nurkowanie, a także po prostu aktywne spędzanie czasu na zewnątrz.
 3. Ścieżka poznawcza – to sposób, w jaki ludzie uczą się o naturze i jej funkcjonowaniu. Wymaga to zdolności do obserwacji, eksperymentowania i zrozumienia złożonych związków w przyrodzie.
 4. Ścieżka behawioralna – to sposób, w jaki ludzie wchodzą w relację z naturą i podejmują działania na jej rzecz. To może obejmować działania na rzecz ochrony przyrody, takie jak recykling, sadzenie drzew lub wolontariat w parku.
 5. Ścieżka transcendentalna – to sposób, w jaki ludzie odnoszą swoje przeżycia z/w naturz do szerszych wartości i idei. To może obejmować odczuwanie głębszego znaczenia życia, związku z czymś większym niż my sami, czy też rozwijanie duchowości.

Te pięć ścieżek, chociaż są one różne, często się ze sobą łączą i wspierają, aby umożliwić ludziom pełniejsze połączenie z naturą.

Istnieją jeszcze ‘inne’  ścieżki – pięć ścieżek budowania z nią więzi “5 Pathways Model”. Oto one:

 1. Bezpośrednie doświadczenia natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez bezpośrednie doświadczanie jej piękna, zmysłowe doświadczanie krajobrazu, hałasu i zapachu natury.
 2. Osobista historia w naturze – to sposób na połączenie z naturą poprzez tworzenie wspomnień i doświadczeń, związanymi z przyrodą. Może to obejmować pamiętanie o miejscach i zdarzeniach związanych z naturą, w których uczestniczyliśmy, czy też zachęcanie innych do opowiadania o swoich doświadczeniach z naturą.
 3. Symboliczne postrzeganie natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez przypisywanie jej znaczenia i symboli, takich jak drzewa symbolizujące siłę, a woda symbolizująca spokój. W ten sposób natura staje się bardziej znacząca i symboliczna dla naszej egzystencji.
 4. Odkrywanie natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez poznawanie i uczenie się o niej, takie jak poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt, zrozumienie procesów naturalnych i wpływu człowieka na przyrodę.
 5. Przyroda jako ucieczka – to sposób na połączenie z naturą poprzez korzystanie z przyrody jako formy ucieczki od codziennych problemów i stresów. Może to obejmować spędzanie czasu na łonie natury w celu relaksu, odpoczynku lub medytacji.

Podobnie jak w przypadku teorii “5 Pathways to Nature Connectedness”, te pięć ścieżek jest wzajemnie powiązanych i mogą one pomóc w zacieśnianiu więzi z naturą w czasie sesji kąpieli lęśnych.

**************
Dołącz do NAS

Szkolenie w j. polskim online.

Szkolenie na Przewodnika Shirin Yoku w j. angielskim w Japonii

Zanurz się w spokojnym świecie Shinrin Yoku dzięki naszemu 10-tygodniowemu programowi szkoleniowemu, starannie zaplanowanemu, by połączyć moduły online z autentycznym doświadczeniem na miejscu w Japonii 🌳🇯🇵.

Rozpocznij swoją podróż z elastycznymi harmonogramami nauki online (czas GMT-3, Argentyna) 🖥️🌐: 🌿 21 lipca (piątek), 12:00 🌿 28 lipca (piątek), 14:00 🌿 4 sierpnia (piątek), 8:00 (Więcej terminów dostępnych na naszej stronie internetowej!)

Dołącz do nas na 5-dniowe intensywne doświadczenie w bujnych krajobrazach Nara w Japonii 🏞️🎑: 🍁 2-6 października 2023 🍁 9-13 października 2023

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • Forest-Human Stories
 • News
 • Research Articles
 • Research Digest
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

森の心・人の心
Journey Through Life With the Wisdom of the Forest

Share this:

logged_in_greeting="Hi! How may we assist you today?" logged_out_greeting="Hi! How may we assist you today?">
error: Content is protected !!