Świadomy Blog

Budowanie Więzi z Naturą

Nature Connectedness w języku polskim można tłumaczyć jako “połączenie z naturą”. Odnosi się to do poczucia jedności, związku i bliskości z przyrodą.

Badania naukowe wykazują, że połączenie z naturą ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Ludzie, którzy czują się bardziej związani z przyrodą, są zwykle bardziej szczęśliwi, mniej zestresowani i mniej podatni na depresję. Badania sugerują również, że spędzanie czasu na łonie natury może pomóc w redukcji bólu, poprawie koncentracji i zwiększeniu kreatywności.

Pojawiają się również badania, które sugerują, że brak połączenia z naturą może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia, takich jak większe ryzyko chorób serca, otyłości i cukrzycy.

 

Warto zaznaczyć, że połączenie z naturą nie oznacza konieczności przebywania wśród dzikiej przyrody. Nawet mały park w mieście lub ogród na balkonie mogą pomóc w zacieśnianiu więzi z przyrodą i poprawie zdrowia.

Istnieje wiele sposobów na budowanie więzi z naturą. Oto kilka przykładów:

Spędzanie czasu na łonie natury: wyjście na spacer, wycieczka piesza, kemping, wspinaczka, jazda na rowerze, pływanie, obserwowanie ptaków lub obserwacja gwiazd to tylko niektóre z możliwości spędzania czasu na łonie natury.

Ogrodnictwo: posadzenie roślin w ogrodzie lub na balkonie, dbanie o nie, sadzenie warzyw i owoców to doskonały sposób na zacieśnianie więzi z naturą.

Kontemplacja: czas spędzony na obserwowaniu przyrody, takiej jak patrzenie na piękno krajobrazu, słuchanie szumu drzew lub spływ rzeką, może pomóc w zwiększeniu poczucia jedności z naturą.

Przyjazd zwierząt: opieka nad zwierzętami domowymi lub wolontariat w schronisku dla zwierząt może pomóc w poczuciu związku z naturą.

Edukacja: nauka o przyrodzie, takie jak czytanie książek o dzikiej przyrodzie, oglądanie filmów przyrodniczych lub uczestnictwo w szkoleniach, może pomóc w zwiększeniu zrozumienia i szacunku dla natury.

Rzemiosło związane z naturą: tworzenie rzeczy związanych z naturą, takich jak rzeźbienie w drewnie, haftowanie kwiatów lub robienie biżuterii z naturalnych materiałów, może pomóc w zacieśnianiu więzi z naturą.

Te sposoby na budowanie więzi z naturą nie są wzajemnie wykluczające się, można je łączyć w różnych proporcjach w zależności od zainteresowań i preferencji danej osoby.

Ale, badania naukowe wyróżniają 5 ścieżek budowania więzi z naturą. Oto one:

“5 Pathways to Nature Connectedness” (pięć ścieżek do połączenia z naturą) to teoria zaproponowana przez brytyjskich badaczy, której celem jest zrozumienie sposobów, w jakie ludzie nawiązują więź z naturą. Teoria ta składa się z pięciu ścieżek, które prowadzą do połączenia z naturą:

 1. Ścieżka emocjonalna – to sposób, w jaki ludzie reagują emocjonalnie na naturę. Wymaga to uważnego słuchania, obserwowania i doświadczania przyrody oraz zdolności do rozpoznawania emocji związanych z tymi doświadczeniami.
 2. Ścieżka fizyczna – to sposób, w jaki ludzie wykorzystują swoje zmysły i ruch, aby odkrywać przyrodę. To może obejmować aktywności, takie jak spacerowanie, wspinaczka, nurkowanie, a także po prostu aktywne spędzanie czasu na zewnątrz.
 3. Ścieżka poznawcza – to sposób, w jaki ludzie uczą się o naturze i jej funkcjonowaniu. Wymaga to zdolności do obserwacji, eksperymentowania i zrozumienia złożonych związków w przyrodzie.
 4. Ścieżka behawioralna – to sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z naturą i podejmują działania na jej rzecz. To może obejmować działania na rzecz ochrony przyrody, takie jak recykling, sadzenie drzew lub wolontariat w parku.
 5. Ścieżka transcendentalna – to sposób, w jaki ludzie odnoszą swoje doświadczenia z naturą do szerszych wartości i idei. To może obejmować odczuwanie głębszego znaczenia życia, związku z czymś większym niż my sami, czy też rozwijanie duchowości.

Te pięć ścieżek, chociaż są one różne, często się ze sobą łączą i wspierają, aby umożliwić ludziom pełniejsze połączenie z naturą.

Istnieją jeszcze ‘inne’  ścieżki – pięć ścieżek do połączenia z naturą “5 Pathways Model”. Oto one:

 1. Bezpośrednie doświadczenie natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez bezpośrednie doświadczanie jej piękna, zmysłowe doświadczanie krajobrazu, hałasu i zapachu natury.
 2. Osobista historia w naturze – to sposób na połączenie z naturą poprzez tworzenie wspomnień i doświadczeń, związanymi z przyrodą. Może to obejmować pamiętanie o miejscach i zdarzeniach związanych z naturą, w których uczestniczyliśmy, czy też zachęcanie innych do opowiadania o swoich doświadczeniach z naturą.
 3. Symboliczne postrzeganie natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez przypisywanie jej znaczenia i symboli, takich jak drzewa symbolizujące siłę, a woda symbolizująca spokój. W ten sposób natura staje się bardziej znacząca i symboliczna dla naszej egzystencji.
 4. Odkrywanie natury – to sposób na połączenie z naturą poprzez poznawanie i uczenie się o niej, takie jak poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt, zrozumienie procesów naturalnych i wpływu człowieka na przyrodę.
 5. Przyroda jako ucieczka – to sposób na połączenie z naturą poprzez korzystanie z przyrody jako formy ucieczki od codziennych problemów i stresów. Może to obejmować spędzanie czasu na łonie natury w celu relaksu, odpoczynku lub medytacji.

Podobnie jak w przypadku teorii “5 Pathways to Nature Connectedness”, te pięć ścieżek jest wzajemnie powiązanych i mogą one pomóc w zacieśnianiu więzi z naturą.

Na naszym szkoleniu na przewodników Shinrin Yoku zachęcamy do bycia sobą.

Recent Posts

 • All Post
 • Activities
 • Blog po polsku
 • Books
 • First Aid
 • Forest Medicine
 • News
 • Research Articles
 • Shinrin Yoku
 • Shinrin Yoku Guide Training
 • Testimonials
 • The Mindful Business
 • The Mindful Forest Bathing
 • The Mindful Practice
 • The Mindful You
 • Uncategorized
Load More

End of Content.

Receive wellness inspirations in your inbox. Be the first to get updates about our trainings & retreats.

* indicates required
Anything specific you're interested in?

Share this:

error: Content is protected !!